2009/03/11

СОНЯЧНА РЕВОЛЮЦІЯ, ТРЕТІЙ ГЕТЬМАНАТ

 Української Національної Асамблеї

 1. КРИЗА ПЕРЕТВОРЕННЯ
  Цивілізація вичерпала існуючу екологічну нішу й увійшла в глобальну кризу. Для виходу з неї потрібен стрибок у чистий простір. У грядущій боротьбі вистоять ті народи, які спроможуться здійснити світоглядну революцію, організаційний, екологічний і технологічний прориви. Український народ дедалі більше усвідомлює себе господарем рідної землі і розуміє, що може покладатися лише на власні сили. Час перетворити мрії на реальність і сформувати державу, спроможну вистояти в планетарній кризі та дати своїм громадянам вихід на вищий рівень самореалізації.
2. СВІТОГЛЯДНИЙ ПЕРЕХІД 
  Сильну, здорову і одухотворену державу можна побудувати лише на фундаменті раціонального мислення і морального закону, що лунає в наших душах. Людина - це втілена божественна особистість, яка є частинкою Творця Всесвіту. Вона приходить у наш світ для його одухотворення і творчого впорядкування. Розвиток людини відбувається шляхом багаторазового земного втілення, зазвичай у середовищі того ж самого народу. Тому кожна людина є зацікавленою в тому, щоб лишити по собі здорових дітей, чисту природу і культуру. 
  Життєвий досвід людства вказує на істинність трьох універсальних принципів ефективних соціальних систем: єдиноначальність, свобода, справедливість. Для їх реалізації нам потрібна нова держава. 
3. ДЕРЖАВА УКРАЇНСЬКОЇ МРІЇ 
  Головна проблема України в хибності моделі державної організації. Нинішній устрій не є демократичним, адже народ відсторонений від влади і не контролює її. Реальні зміни відбудуться лише після переходу до нового устрою. 
          ТРЕТІЙ ГЕТЬМАНАТ - ДЕМОКРАТИЧНА ДЕРЖАВА 
Традиційний устрій України називаємо Третім Гетьманатом. Його стрижнем є повноцінне виконання 7 умов демократичного устрою. 

1. НАРОД. Український народ - повновладний господар своєї землі. Для управління своїм господарством він запрошує кваліфікованих громадян. 

2. КОНСТИТУЦІЯ. Головною метою держави є зростання якості життя українського народу. Для цього держава повинна захищати: а) права людини на свободу життя; б) права людини на продукт власної праці та творчості; в) національні надбання та інтереси. Основи національного способу життя фіксуються в Конституції, яку має ініціювати нова Верховна Рада. 

3. ГЕТЬМАН. Державне управління має здійснюватися під керівництвом людини, яка несе персональну відповідальність за результати своєї діяльності - гетьмана. Він обирається всенародно. ЗА РЕЗУЛЬТАТИ СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГЕТЬМАН ВІДПОВІДАЄ ВЛАСНИМ МАЙНОМ, ВЛАСНОЮ СВОБОДОЮ І ВЛАСНИМ ЖИТТЯМ. Цілковита відповідальність гетьмана забезпечується тим, що він керує роботою законодавчої, виконавчої і судової влади. Конституція повинна містити чітко прописаний механізм імпічменту гетьмана. 

4. ВІДКРИТИЙ МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ ВЛАДИ. Для оцінки діяльності Гетьмана має щоквартально публікуватися Національний індекс людського розвитку, який містить в собі Індекс людського розвитку ООН (індекс тривалості життя, досягнутого рівня освіти і реальних доходів на душу населення) та індекс народжуваності. 

5. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ГЕТЬМАНА. Гетьман обирається терміном на 5 років. У день голосування громадяни заповнюють виборчий бюлетень і лист оцінки гетьмана за 5-бальною шкалою: 
5 балів - гетьман має право на переобрання. 
4 - не має права на переобрання. 
3 - за незадовільне правління має відповісти власним майном. 
2 - те ж саме плюс втрата свободи на визначений термін. 
1 - те ж саме плюс довічне ув'язнення. 

6. ВИНАГОРОДА. Новообраний гетьман здійснює винагороду попереднього або передає справу судовим органам. 

7. ОПРИЛЮДНЕННЯ. Новообраний гетьман забезпечує об'єктивний аналіз діяльності попереднього гетьмана. 

4. НАШІ ПЕРШОЧЕРГОВІ КРОКИ 

УНА виступає за фундаментальні перетворення, структура яких випливає з необхідності оновлення всіх 7 базових рівнів життєдіяльності українського народу. 

ВІДНОВЛЕННЯ ЧИСТОТИ І ЗДОРОВ'Я ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ 
1. Ми не допустимо ринкового розпродажу земель сільськогосподарського призначення. Родючі ґрунти - це загальнонародна власність, стратегічний ресурс. 
2. Відновимо родючість орного шару українських чорноземів за допомогою сучасних біотехнологій. 
3. Створимо загальнодержавну систему утилізації відходів, очищення земель, вод і повітря. 
4. Розвантажимо великі міста шляхом розвитку малих міст і сіл. 

   ЕКОНОМІЧНА САМОДОСТАТНІСТЬ 
5. Організуємо економічне переозброєння на передовій науково-технологічній і управлінській базі, досягнемо енергетичної і ресурсної самодостатності України. Ми сформуємо соціально і екологічно орієнтовану економіку з першочерговим вирішенням проблем житла, енергії, води, харчування і транспорту, створимо правову базу для реального захисту всіх видів власності. 
6. Створимо потужні державні корпорації з ефективним управлінням для концентрації ресурсів на проривних напрямках розвитку і успішної конкуренції на глобальних ринках. 
7. Сформуємо сприятливий і стабільний правовий простір для розвитку середнього бізнесу, надамо повну свободу малому бізнесу з простими і зрозумілими процедурами реєстрації та оподаткування. 

    ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я І ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА 
8. Перенесемо центр ваги на профілактичну медицину, формування культури здорового способу життя, самозцілення, системи фізичної культури і спорту, курортів, санаторіїв, внутрішнього туризму. 
9. Втілимо в життя демографічну політику, спрямовану на збільшення народжуваності серед корінного населення країни, охорону дитинства, материнства, зміцнення сім'ї, плекання генофонду. 
10. Різко підвищимо якість харчування шляхом державної підтримки виробництва натуральної продукції, жорсткого дотримання стандартів якості. 

    ДЕРЖАВА 
11. Ми зініціюємо наукову розробку Конституції Третього Гетьманату з подальшим легітимним переходом України до нового політичного ладу. 
12. Створимо систему відкритого моніторингу діяльності держави. 
13. Реалізуємо курс на політичну самодостатність, здобуття статусу нейтральної держави. 
14. Започаткуємо політику формування точок росту нової цивілізації - соціополісів. 
15. Здійснимо адміністративно-територіальну реформу: поступовий перехід до трьохрівневої системи управління "центр - 100 органічних округів - місцева громада" з суттєвим розширенням місцевого самоврядування. 
16. Проведемо реформу Збройних сил з формуванням воїнської верстви, створенням професійних військ швидкого реагування і системи територіальних формувань народної самооборони (новітнього козацтва). 
17. Активно підтримуватимемо українську діаспору. 

     ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР 
18. Очистимо його від бруду, агресивності та розпусти, підвищимо частку інформації культурного, наукового, освітнього, професійного, практичного характеру. 
19. Збільшимо різноманітність іноземних джерел, при цьому загальна їхня частка не буде перевищувати 20%. Національний за змістом і походженням інформаційний продукт складатиме 80%. 

     РОДОВА ПАМ'ЯТЬ 
20. Сприятимемо відродженню української Традиції, пробудженню в народі родової пам'яті, активізації енергетики сотень поколінь наших предків. 
21. Пізнаватимемо і творчо використовуватимемо потенціал Української землі. 
22. Нас цікавить актуалізація Традиції в сучасних умовах та її розвиток. 

    СОНЯЧНИЙ СВІТОГЛЯД
 
23. Сприятимемо поверненню до витоків Євангельського вчення як вищого рівня розвитку давньоукраїнської ведичної Традиції, реалізації прихованого в людях боголюдського потенціалу за прикладом втіленого Сина Божого. 
24. Підтримуватимемо дослідження природи видимого і невидимого світу. 
25. Створимо умови для формування єдиної духовної громади -Української Церкви, що гармонійно поєднає віру, науку, мистецтво і фізичну досконалість. Ми перетворимо Україну на планетарний духовний центр, що несе народам світло істинних знань, вищий моральний закон, досконалу соціальну організацію і передові технології, підтверджені добрими плодами Українського Способу Життя.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Примітка: лише член цього блогу може опублікувати коментар.